Auteursrecht: het portretrecht

De komende vier maanden verschijnt er één keer per maand een blog van jurist Bas van Voorst. Welke rechten heb je als fotograaf? Hoe kan je deze overdragen? Welke rechten hebben degenen die staan afgebeeld op de foto? Al deze vragen, en voornamelijk de antwoorden hierop, zullen de revue passeren. Vandaag gaat alles over het portretrecht.

In de vorige drie artikelen heb ik de rechten van de fotograaf besproken. Hij heeft het exclusieve recht om de foto te publiceren en verveelvoudigen en het recht zich te verzetten tegen een aantal handelingen die zijn reputatie kunnen schaden. Er is echter nog een belangrijk gebied binnen het auteursrecht onbesproken gebleven: het portretrecht. Wanneer iemand herkenbaar is afgebeeld in een foto zorgt dit namelijk voor de nodige auteursrechtelijke complicaties.

Wanneer is er sprake van een portret?

Als iemand zich op zijn portretrecht wil beroepen, moet er allereerst sprake zijn van een portret. Men spreekt hiervan als de afgebeelde persoon, de geportretteerde, herkenbaar is. Hiervan is natuurlijk sprake wanneer een gezicht duidelijk in beeld is, maar dit kan ook onder omstandigheden het geval zijn als uit een specifieke lichaamshouding of context iemands identiteit kan worden herleid. Wordt je echter vanuit de lucht gefotografeerd wanneer je bij de inauguratie van Donald Trump bent, en ben je dus maar een stipje in de menigte, dan is er geen sprake van een portret en kan aldus geen beroep op het portretrecht worden gedaan.

De meeste portretten worden gemaakt zonder dat hiervoor door de geportretteerde opdracht is gegeven. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het fotograferen van een drukke winkelstraat, of het staan op de achtergrond van een selfie. Slechts indien door de publicatie van deze foto een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschonden, kan hij zich tegen deze publicatie verzetten. Van een dergelijk redelijk belang kan sprake zijn wanneer de afgebeelde persoon een celebrity is die normaal voor dergelijke foto’s goed betaald wordt. Hij wordt dan in zijn commercieel belang geraakt. Ook kan het privacy belang van iemand worden geschonden, bijvoorbeeld wanneer hij gênante of intieme gedragingen verricht.

Toestemming nodig van de geportretteerde

Wanneer de foto’s zijn gemaakt in opdracht van de geportretteerde brengt dit andere verplichtingen met zich mee. Allereerst heeft de fotograaf dan namelijk toestemming nodig van de geportretteerde om zelf de foto’s te mogen publiceren. Hierbij hoeft hij niet aan te tonen dat een redelijk belang wordt geschonden. Daarnaast heeft de geportretteerde het recht om de foto’s voor zichzelf te (laten) verveelvoudigen. Ook mag hij deze binnen familie- en vriendenkringen of in nieuwsbladen vervolgens verspreiden. De foto’s van je trouwerij mag je bijvoorbeeld uitprinten en naar je ouders sturen, of op social media delen wanneer deze maar voor een zeer beperkte groep mensen zichtbaar is.

Wil je als fotograaf dus gemaakte pasfoto’s op je website als portfolio laten zien, dan heb je eerst toestemming hiervoor nodig. Overigens kan deze toestemming ook impliciet worden gegeven, namelijk wanneer het uit de omstandigheden duidelijk moge zijn dat de foto voor een bepaald doel zal worden gepubliceerd. Fotografeer je bijvoorbeeld iemand waarbij je een interview afneemt voor een tijdschrift, dan hoort deze te begrijpen dat de foto daarin kan worden gepubliceerd. Om later te kunnen aantonen dat de toestemming is gegeven door de geportretteerde, is het handig om dit als het kan schriftelijk te doen.

Published by

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *